Twój koszyk jest pusty

Regulamin 

Postanowienia ogólne

1.            Strona sklepu internetowego oraz strona Wina Carlum jest przeznaczona wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH.

2.            Internetowy Sklep stanowi rozwinięcie strony www.winoCarlum.pl. Właścicielem sklepu jest:
 AMF Invest Sp. z o.o.
 ul. Kalwaryjska 35A/306
, 30-504 Kraków
. NIP 6792794070

3.            Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami za wyjątkiem kosztów transportu .

4.            Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.winoCarlum.pl. klikając tam na zakładkę "Sklep" lub „Zamów”.

5.            Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

6.            Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

7.            Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

8.            Momentem złożenia zamówienia poprzez witrynę sklepu (umowa kupna – sprzedaży) jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (mailem lub telefonicznie).

9.            W ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

10.        Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości. Nie dotyczy to win Carlum - Edycje specjalne.

11.        AMF Invest Sp. z o.o. zapewnia, iż wszystkie wina importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.

 

 

Realizacja zamówienia

1.            Zamówienie w sklepie internetowym może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 rok życia. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem zamawiającego, iż nie jest on osobą,  której zgodnie z art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

2.            Nasi kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Kurier odmówi wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

3.            Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

4.            Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia.

5.            Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia będzie ustalany indywidualnie.

6.            W zależności od wyboru formy dostawy zamówionego towaru, towar dostarcza firma kurierska lub klient odbiera towar osobiście pod adresem:     ul. Wojtyłów 12, 34-100 Wadowice. Sprzedaż prowadzona jest w dni robocze. 

7.            Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

8.            Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

   Pobranie, płatne bezpośrednio przy odbiorze przesyłki

   Przelew (przedpłata) na podstawie faktury proforma

   Gotówka (płatna w kasie) w przypadku odbioru osobistego.

AMF Invest sp. z o.o., zastrzega sobie praw do udostępnienia innych form płatności, w drodze indywidualnych ustaleń. 

Odstąpienie od umowy

1.      Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres: AMF Invest Sp. z o.o.
 ul. Sienkiewicza 15, 
34-100, Wadowice

2.      Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Sienkiewicza 15, 34-100 Wadowice .

3.      Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   - w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: AMF Invest Sp. z o.o.
 ul. Sienkiewicza 15
, 34-100, Wadowice

5.      Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.      Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8.      Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto bankowe.

9.      Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera lub nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu.

 

Ochrona danych osobowych

1.            Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.            Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3.            Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4.            Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

 

Postanowienia końcoweNiniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd konsumencki przy PIH lub też sąd powszechny.

Pliki do pobrania:

formularz - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf (Rozmiar: 71303 bajtďż˝w)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgode na ich zapis lub wykorzystanie. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce Cookies.
Wino Carlum Wadowice